Wyciąg z REGULAMINU

pkt. 16. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Zamówione towary można też odebrać w biurze handlowym SPRZEDAWCY po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru. Kupujący ponosi zryczałtowane koszty dostawy w kwocie: 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych netto) - w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem lub 19,00 zł netto (dziewiętnaście złotych netto) dokonując przedpłaty pieniędzy na nasze konto bankowe. Zakupione przez Klienta towary o wartości powyżej 1600,00 zł netto (jeden tysiąc sześćset złotych netto) będą wysyłane na koszt SPRZEDAWCY. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.

pkt. 17. PŁATNOŚCI
Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
a) za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru,
b) przedpłata przelewem: w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - przedpłata przelewem na konto bankowe sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma,
c) gotówką przy odbiorze w biurze handlowym,
d) w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - w odniesieniu do towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.